Tag: สมัครงานราชการ

ขั้นตอนสู่การสมัครงานรับราชการ ทำอย่างไรมาดูกัน

กระบวนการในการเข้ารับราชการนั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานและใช้เวลานานพอสมควรเพราะมีหลายขั้นตอน หลายคนยังคงไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าเมื่อต้องการสมัครงานราชการต้องเริ่มจากจุดใดก่อน วันนี้เราขออาสามาไขข้อข้องใจให้กับคนที่ต้องการสมัครงานรับราชการกันว่าเส้นทางในการเริ่มต้นอาชีพข้าราชการต้องทำอย่างไร

 1. ทำความรู้จักกับการสอบ ก.พ. ซึ่งเป็นชื่อเรียก การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรียกได้ว่า การสอบพื้นฐานของเหล่าว่าที่ข้าราชการ โดยในการดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ไดรับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา จะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร ให้ทราบทางเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
 2. เข้าใจเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. แบ่งการสอบทั้งหมดออกเป็น 3 ภาค ด้วยกัน เรียกว่า ภาค ก ,ภาค ข และ ภาค ค

โดย ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  หากผลสอบออกมาผ่านเกิน 60% จึงจะสามารถสอบเข้า ภาค ข. ต่อไปได้ และเมื่อสอบผ่าน ภาค ก. นี้ ทางสำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองการสอบผ่านให้  โดยหนังสือรับรองที่ว่านี้ คุณสามารถนำไปใช้สมัครข้าราชการได้ และไม่มีวันหมดอายุ   สอบ

ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้เรียนมา การสอบ ภาค ข. จะมีการประกาศออกมาเพื่อเปิดรับสมัครสอบว่าสอบในหัวข้อใดบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเป็น พรบ. ที่ต้องรู้ ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานจัดสอบ และความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยในส่วนของ ภาค ข. นี้ การสอบมักจะเป็นหน่วยงานที่เราต้องการไปสมัครเปิดสอบเสียมากกว่า

ภาค ค คือ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

 1. ก่อนสมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้น คุณควรตรวจสอบโดยตรงกับทางหน่วยงานนั้นๆ ว่าต้องการคะแนนสอบอะไรบ้าง งานราชการบางแห่งต้องการคะแนน ภาค ก บางแห่งไม่ต้องการ บางแห่งกำหนดว่าต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาผ่านเกณฑ์ บางแห่งระบุสมรรถนะของร่างกาย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ
 2. คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ  ควรศึกษาหลักสูตรของการสอบและแนวข้อสอบให้ละเอียด  หากมีหนังสือหรือตำราที่ดีและตรงกับแนวข้อสอบ ให้ฝึกทำ และทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ  อย่าลืมหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้เพื่อเป็นการทดสอบตนเอง

หากผู้สมัครสอบสามารถสอบผ่านด่านแรกคือได้คะแนน ภาค ก เกิน 60%  จะได้รับหนังสือการรับรองเรื่องสอบผ่านจากทางหน่วยงาน ก.พ.  จากนั้นให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของทางหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร  และยื่นคะแนนสำหรับการสมัครสอบในตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ จากนั้นเมื่อผ่านภาค ข และ ค จะมีการขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ส่วนใหญ่มีอายุ 2 ปี โดยเรียงตามคะแนนสอบ เมื่อตำแหน่งที่สอบได้ว่างลงจะมีการเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไปรับราชการ

 

Please follow and like us:

{ Comments are closed }

สอบเข้ารับราชการให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงมาดูกัน

การสอบเข้ารับราชการนั้นยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้จะมีการเปิดสอบอยู่บ่อยครั้งแต่ก็น้อยคนที่จะประสบความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการ เพราะอัตราการรับเข้าบรรจุนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครงานราชการบางตำแหน่งอาจมีอัตรา 1:1000  เลยทีเดียว

ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ารับราชการจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้เลยสำหรับผู้ที่มีใจรับในการอยากทำงานเพื่อส่วนรวม  ผู้มีประสบการณในการสอบและประสบความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการมีข้อแนะนำดีๆมาฝากกัน งาน การไฟฟ้า หวังว่าจะทำให้หลายคนที่กำลังจะสอบนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

 

 1. ควรรีบไปสมัครสอบหากสมัครสอบได้ในวันแรกที่เปิดรับสมัครงานจะดีมาก เพราะเวลาในการสมัครที่ต่างกันก็อาจทำให้คุณพลาดการได้งาน เนื่องจากการสมัครสอบมีส่วนสำคัญมาก เพราะหากสอบได้แล้วลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนมากกว่า แต่เมื่อมีผู้มีคะแนนเท่ากันจะเรียงจากผู้ที่สมัครก่อน
 2. การเตรียมตัวสอบ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบแข่งขัน เบื้องต้นมักมีหนังสือตำรา เกี่ยวกับการสอบแข่งขันมากกมายออกมาวางขาย ซึ่งเป็นการประมวลข้อสอบเก่าและแนวโน้มของสอบ ในช่วง 2 เดือนก่อนสอบควรที่จะมีการเตรียมตัว โดยต้องเตรียมให้พร้อมทั้งในส่วนของข้อสอบทั่วไป การทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เราสมัครสอบ  ผู้เตรียมตัวสอบอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือแบบกว้างไม่เน้นจุดสำคัญไปก่อนแต่เมื่อเหลือเวลา 1 เดือนก่อนสอบควรที่จะเจาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้มีความแม่นยำในการทำสอบมากขึ้น
 3. ศึกาข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงานราชการก็มีความสำคัญ ควรทำความเข้าใจศึกษาให้ละเอียด เช่น ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์  ฯลฯ
 4. ซ้อมทำข้อสอบให้ทันเวลา ทำด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบที่ประหยัดเวลาและเป็นทางลัดในการหาคำตอบ จะทำได้ต้องฝึกฝนบ่อยๆ ทดลองทำข้อสอบย้อนหลังให้มาก ผู้สมัครงานควรติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันในรอบ 1 เดือน ให้เข้าใจ และ รวบรวมเรื่องที่น่าสนใจในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามาทำความเข้าใจเพราะส่วยใหญ่จะปรากฏเป็นคำถามในข้อสอบ
 5. หากต้องเดาก็ต้องเดาอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามเลือกข้อที่เป็นไปไม่ได้ออกอย่างน้อย 1 ข้อ จะช่วยได้มากขึ้น หากทำข้อสอบแล้วเหลือกที่หาคำตอบไม่ได้ราว 10 ข้อ ควรเลือกคำตอบเดียวกันทั้งหมด มากกว่าการเลือกคำตอบแบบกระจาย เช่น เลือกข้อ ค ทั้งหมด
 6. ควรเหลือเวลาอย่างน้อย 5 นาที ในการตรวจสอบกระดาษคำตอบ โดยพิจารณาการฝนรหัสประจำตัวการเขียนชื่อ การทำข้อสอบว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนส่งกระดาษคำตอบ

 

Please follow and like us:

{ Comments are closed }

สัมภาษณ์งานราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้งานที่ต้องการ

งานราชการ เป็นงานที่หลายคนใฝ่ฝัน อาชีพรับราชการให้ความมั่นคง และการันตีในเรื่องสวัสดิการที่ดี นอกจากนั้นยังสร้างความรู้สึกเป็นเกียรติให้กับคุณได้อีกด้วยที่จะได้ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม ขั้นตอนในการสมัครงานราชการนั้นใช้กระบวนการยาวนานพอสมควรหลายคนผ่านมาหลายด่านแต่มาตกม้าตายที่การสัมภาษณ์งาน ถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่างนั้น เราอยากให้คุณพิจารณาข้อแนะนำต่อไปนี้

โดยทั่วไปการสอบสัมภาษณ์งานราชการ ควรมีข้อมูลด้านวิชาการ อาทิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งที่สอบได้ ส่วนใหญ่ในคู่มือรับสมัครสอบจะเขียนบรรยายไว้อย่างละเอียดควรศึกษาข้อมูล  นโยบายของชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยหาข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือนและให้ความสำคัญกับข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันในรอบ 1 สัปดาห์ให้มาก และ มุ่งเน้นการแสดงทัศนคติที่ดีต่อการรับราชการ นอกเหนือจากนี้ยังมีข้อแนะนำดังนี้

1.เมื่อกรรมการสัมภาษณ์ บอกให้คุฯช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ

ควรตอบให้กระชับได้ใจความ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณให้มากขึ้น อาจแนะนำตัว 2-3 นาที และควรเลี่ยงการเล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณ ตั้งแต่จบประถม มัธยม เข้ามหาวิทยาลัยจนถึงเข้าทำงาน แต่ไม่มีจุดเด่นอะไรเพียงพอที่จะทำให้ตัวคุณน่าสนใจ

2.ถูกถามว่า ทำไมคุณถึงอยากรับราชการ ควรตอบอย่างไร

โอกาสมาถึงแล้ว อย่ากลัวที่จะพูด เพราะนี่คือคำถามที่คุณจะได้แสดงทัศนคติ ควรตอบที่เป็นบวกและส่งเสริมให้คุณน่าสนใจ อย่าปั้นแต่งคำพูดที่เกินจริงและไม่จริงใจ การบอกว่าอาชีพรับราชการจะทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น พ่อแม่จะสบายไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรสามารถบอกได้ แต่คงไม่ต้องถึงกับสาธยายความทุกยากลำบากของครอบครัวและคิดว่าอาชีพนี้จะทำให้คุณสบายขึ้น

3.เมื่อถูกถามว่า รู้หรือไม่ว่าตำแหน่งนี้ ต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง ?

ควรตอบให้กระชับได้ใจความ และต้องมาจากการแสวงหาข้อมูล ซึ่งมักมีอธิบายอยู่แล้ว ทั้งนี้หากคุณสามารถอธิบายได้ว่างานนี้จะมีส่วนในการพัฒนาหน่วยงานและระเทศชาติอย่างไรก็ไม่ยากเลยว่าจะได้รับคะแนนความน่าสนใจเพิ่มเข้าไปอีก และจำไว้ว่าหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลมากนัก ไม่ควรทำเป็นรู้ถ้าไม่รู้ เพราะถ้าตอบผิด นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำการบ้านมา

 1. เตรียมพร้อมให้ดี อย่าผิดพลาดในเรื่องพื้นฐานในวันสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์งานราชการ คุณต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามประกาศแนบท้ายที่มักบอกว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง  เพราะหากคุณลืมอะไรมาสักอย่างแสดงความไม่รอบครอบก็ไม่น่าจะเป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่ดี

 1. แต่งกายให้เรียบร้อยถูกกาลเทศะ

ในวันสอบสัมภาษณ์งานราชการ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ทรงผม เล็บมือต้องสะอาด ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนคไท ส่วนผู้หญิงควรนุ่งกระโปรงคลุมเข่าหรือเหนือเข่าขึ้นมาไม่เกิน 1 นิ้ว  สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อแฟชั่นทรงสุภาพและใส่สูทด้วยก็ได้  ไม่ควรใส่เสื้อรัดรูป และงดการย้อมสีผมโทนสว่าง

หากคุณมีความมุ่งมั่นและผ่านด่านต่างๆมามากมายแล้ว เหลือเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็จะได้เป็นข้าราชการสมใจ ขอให้เตรียมการให้พร้อมเชื่อว่าความตั้งใจจะนำความสำเร็จมาให้คุณแน่นอน

 

Please follow and like us:

{ Comments are closed }