การสื่อสารไม่ว่าผ่านช่องทางใดนั้นสะท้อนถึงตัวผู้ส่งสารได้ทั้งนั้น ในยุคที่การสื่อสารทำได้ง่ายแม้เรื่องที่เป็นทางการก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านทาง e-mail ได้อย่างการสมัครงานที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครส่ง e-mail เพื่อสมัครงานโดยตรงไปยังองค์กรได้

หลายคนไม่ใส่ใจกับการเขียน e-mail สมัครงาน ทำให้พลาดโอกาสการได้งาน และคุณรู้หรือไม่มารยาทในการส่ง e-mail เป็นสิ่งสำคัญมากที่ฝ่ายบุคคลจะใช้เป็นปราการด่านแรกในการคัดกรองผู้สมัคร อย่าให้คุณคือหนึ่งคนที่พลาด   เพื่อให้การส่งอีเมล์ของคุณเป็นมืออาชีพมากขึ้น มาเรียนรู้เทคนิคและมารยาทในการส่ง e-mail สำหรับการสมัครงานกันเถอะ

  1. ต้องระบุชื่อเรื่อง

แย่ที่สุดคือ ใช้คำว่า “สมัครงาน”  อย่าว่างชื่อเรื่องใน e-mail ไว้ แบบนี้แสดงความไม่รอบคอบที่สุด  แต่ชื่อเรื่องที่ควรระบุเพื่อทำให้ฝ่าย HR ประทับใจ อาจใช้ว่า  สมัครงานตำแหน่ง………….  หรือ ใช้คำว่า ขอความกรุณาพิจารณาใบสมัครตำแหน่ง…………………

  1. เก็บชื่ออีเมล์ที่ดูน่ารักแต่ไร้สาระไปได้เลย

ควรใช้ชื่ออีเมล์ที่ทำให้เราดูน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ ซึ่งควรจะมี ชื่อ-นามสกุล ไม่ควรใช้คำที่แสดงออกถึงความน่ารักหรือศัพท์แสลง เพราะถือว่าไม่เป็นทางการ ประเภท Jamenaruk@hotmail.com   หรือ nanlovetoon@hotmail.com ไม่ควรใช้    และอย่าลืมว่าไม่ควรใช้ e-mail ปัจจุบันที่ทำงานอยู่สมัครงานที่ใหม่

  1. ไปลามาไหว้ ก็ยังใช้ได้กับ e-mail

เริ่มต้นจากการเกริ่นแนะนำตัวก่อน แล้วบอกจุดประสงค์  และ สิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร เช่น อยากจะสมัครงานตำแหน่งอะไร  กล่าวถึงสิ่งที่ส่งมาพร้อม e-mail  บอกช่องทางการติดต่อตัวคุณ  อาจระบุข้อความว่าหากผู้รับได้รับแล้วกรุณา Reply หรือ ตอบกลับว่าได้รับ e-mail แล้ว จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จะทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการส่ง e-mail สมัครงานได้และปิดท้ายด้วยการกล่าวว่า “จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณา”

  1. ชื่อไฟล์ที่แนบไปพร้อม e-mail สะท้อนระบบความคิด

การตั้งชื่อไฟล์สะท้อนให้เห็นว่าคุณมีระบบความคิดอย่างไร เพราะควรตั้งชื่อที่สะท้อนถึงเนื้อหาของเอกสาร และทำให้สืบค้นหาง่าย ตั้งชื่อไฟล์ด้วยความกระชับและชัดเจน หากมีการแก้ไฟล์หลายครั้ง ไม่ควรระบุว่าในชื่อไฟล์ให้ปรากฏต่อสายตาของผู้รับสมัคร เช่น ประวัติ แก้ 2 , เรซูเมล่าสุดแก้แล้ว มันดูลายตา งานมนุษยศาสตร์ แนะนำให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษและหากต้องการให้เอกสารเรียงลำดับควรระบุเลขที่ของเอกสารที่ชื่อไฟล์  เช่น 1_Profile_Somjai  , 2_Docunemt_Somjai  เป็นต้น

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนกดส่ง  เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดควรอ่านทบทวนข้อความทั้งหมด  ตรวจเช็คตัวสะกด หลักไวยากรณ์ต่างๆ   ต้องตรวจสอบชื่ออีเมล์ของผู้รับให้ดี

 

Please follow and like us: