คนไทยเชื่อกันว่าการเลือกเวลาที่ดีเพื่อการกระทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะส่งผลอันเป็นมงคล การสมัครงานเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นของชีวิตใหม่เรื่องของการเลือกเวลาที่ดี หรือ ฤกษ์ดีเพื่อสมัครงาน จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครงานอาจนำไปปฏิบัติก็ไม่เสียหายอะไรหากสะดวกที่จะทำ วันนี้เรานำ ฤกษ์ดีเพื่อการสมัครงานให้ปังของครึ่งปีหลังของ ปี 2561 มาฝากกัน

ฤกษ์ดีเพื่อการสมัครงานประจำ เดือนมิถุนายน  2561 ประกอบด้วย  8 วันตามช่วงเวลา ดังนี้   วันศุกร์ที่ 1   เวลา 12.25 – 14.15, 15.45 – 16.25 น.   วันจันทร์ที่ 4 เวลา 10.29 – 11.45 น.  วันศุกร์ที่ 8 เวลา 09.09 – 10.59 น.  วันอังคารที่ 12  เวลา 13.45 – 14.25 น.  วันศุกร์ที่ 15 เวลา 11.09 – 11.18 น.  วันศุกร์ที่ 22 เวลา 08.39 – 09.49 น. วันเสาร์ที่ 23 เวลา 10.49 – 12.39 น. และ วันพุธที่ 27 เวลา 09.09 – 09.49, 11.39 – 12.29 น.

เดือนกรกฏาคม  2561 ประกอบด้วย  5 วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันศุกร์ที่ 6 เวลา 10.29 – 13.49 น.  วันจันทร์ที่ 9    เวลา 10.29 – 11.39, 16.29 – 18.59 น.  วันพุธที่ 11  เวลา 10.29 – 11.49, 21.49 – 23.29 น.  วันพุธที่ 18 เวลา 10.19 – 10.49, 13.39 – 14.29 น. และ วันศุกร์ที่ 27 เวลา 09.19 – 09.49, 14.29 – 14.59 น.

เดือนสิงหาคม  2561 ประกอบด้วย  7วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันพุธที่ 8 เวลา 12.15 – 13.45, 16.25 – 17.15 น.  วันศุกร์ที่ 10 เวลา 13.29 – 14.35, 16.15 – 17.25 น.  วันอังคารที่ 14 เวลา 08.30 – 10.39, 12.59 – 14.39 น.  วันจันทร์ที่ 20 เวลา 08.29 – 08.49, 09.39 – 10.49 น.  วันศุกร์ที่ 24 เวลา 11.25 – 12.15, 15.35 – 15.55 น.  และ วันเสาร์ที่ 25 เวลา 15.39 – 15.59 น.วันศุกร์ที่ 31 เวลา 14.29 – 17.39 น.

เดือนกันยายน ประกอบด้วย 8 วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันจันทร์ที่ 3 เวลา 09.09 – 11.29, 15.49 – 16.39 น.  วันอังคารที่ 4 เวลา 10.45 – 11.35 น.วันศุกร์ที่ 7 เวลา 08.15 – 08.45, 11.35 – 12.35 น. วันจันทร์ที่ 10 เวลา 09.19 – 10.29, 21.29 – 23.49 น. วันพุธที่ 12 เวลา 11.49 – 13.29 น. วันศุกร์ที่ 14 เวลา 11.25 – 12.15, 15.35 – 15.55 น. วันอังคารที่ 18 เวลา 14.39 – 14.59, 18.29 – 18.59 น.  และ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561    เวลา 09.49 – 12.39 น.

เดือนตุลาคม  ประกอบด้วย 7 วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันจันทร์ที่ 1 เวลา 09.29 – 09.49, 12.49 – 13.29 น. วันศุกร์ที่ 5 เวลา 0915 – 09.45, 12.35 – 14.45 น.  วันเสาร์ที่ 6 เวลา 10.29 – 10.59, 17.49 – 18.29 น.  วันพุธที่ 10 เวลา 11.29 – 11.59, 13.29 – 13.49 น. วันเสาร์ที่ 20 เวลา 10.19 – 10.49, 14.39 – 14.59 น.วันจันทร์ที่ 29 เวลา 10.29 – 11.49, 14.39 – 15.29 น.  และ วันอังคารที่ 30 เวลา 14.30 – 15.35 น.

เดือนพฤศจิกายน  ประกอบด้วย 6 วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันเสาร์ที่ 3  เวลา 13.15 – 14.25 น.  วันอังคารที่ 6 เวลา 10.40 – 11.35, 15.15 – 16.45 น. วันจันทร์ที่ 12 เวลา 09.19 – 09.49, 15.29 – 15.59 น.  วันพุธที่ 21 เวลา 11.29 – 11.59, 14.49 – 15.39 น.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561    เวลา 09.39 – 10.19, 13.09 – 13.49 น. และ วันศุกร์ที่ 30 เวลา 15.39 – 16.19 น.

เดือนธันวาคม ประกอบด้วย 6 วันตามช่วงเวลา ดังนี้    วันจันทร์ที่ 3 เวลา 10.29 – 11.45, 18.49 – 21.29 น. วันศุกร์ที่ 7 เวลา 14.25 – 15.45, 17.15 – 17.55 น. วันพุธที่ 12 เวลา 07.29 – 07.39, 16.39 – 16.59 น. วันเสาร์ที่ 15 เวลา 10.29 – 10.49, 14.39 – 14.59 น. วันศุกร์ที่ 21 เวลา 14.29 – 14.59, 18.49 – 19.29 น. และ วันเสาร์ที่ 22 เวลา 10.49 – 11.35, 14.19 – 14.49 น.

 

Please follow and like us: