หลายคนมุ่งที่จะสมัครงานโดยการหว่านไปสมัครไปทั่วอย่างไร้ทิศทางเมื่อไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือได้รับการติดต่อจากองค์กรที่คุณไม่ต้องการ ตำแหน่งงานไม่ตรงกับความสนใจก็ทำให้ท้อใจ และกลัวการสมัครงานไปเลย จะดีกว่าไหมหากคุณตั้งสติและหยุดสมัครงาน !!!!

ได้ยินแบบนี้หลายคนคงค้านในใจว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร ก็ไม่ได้งานกันพอดีอยากได้งานไม่สมัครงานบ้าไปแล้ว ไม่บ้าหรอกแต่เราอยากให้คุณเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองโดยการทำให้คุณมีความสามารถที่มากขึ้นหนีการเป็นตัวเลือกแต่จะกลายเป็นคนได้เลือกงานต่างหากละ ที่ว่ามาทำได้จริง ทำยังไงมาดูเลย

ทักษะที่องค์กรต้องการในตัวผู้ทำงานในปัจจุบันคือ    ทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (Thinking of Development & Applied)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Positive Working) ทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ (Communication & Connection)  ทักษะการบริหารทั้งเวลา (Time Management)  ทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)  คุณถามตัวเองสิว่ามีแล้วหรือยัง หากยังจงไปแสวงหาทักษะเหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองทั้งจากการศึกษาด้วยตัวเองและศึกษาจากผู้รู้ แม้ต้องลงทุนแต่รับรองว่าคุ้มค่า ในการทำให้คุณมีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้หางานทั่วไป

องค์กรยุคใหม่ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความสามารถสูงหรืออกลุ่ม Talent Worker  บุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กรต่อไปในอนาคต คุณจึงต้องทำตัวให้พร้อมในการเป็นคนที่จะถูกเลือก ยอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้วยังต้องมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของ       การพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง (Self-Development)   การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Proactive Work)   การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Learning)

การแสดงให้เห็นว่าคุณคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ สามารถการแก้ปัญหา ได้ดี องค์กรจะมองคุณเป็นคนแรกๆที่องค์กรต้องการ   รวมทั้งอย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองให้มี 5 Q  คือ IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด   EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย   OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า  SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

เมื่อคุณมีความพร้อมในทักษะที่กล่าวมาแล้วหาพื้นที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง การใช้ Social Media แสดงความคิดเห็นความสามารถของคุณสามารถทำได้ เมื่อมีคนเห็นความสามารถของคุณแล้วโอกาสที่งานดีๆจะเข้ามาหาคุณจะมีมากกว่า อันที่จริงนักศึกษาควรที่จะฝึกตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามาฝึกฝนอีกเมื่อจบแล้ว แต่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนลองให้เวลาตัวเองอีกสักนิดเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะสมัครงานไม่สายเกินไปหรอกดีกว่าจะดันทุรังหางานที่คุณไม่ต้องการทำต่อไป

Please follow and like us: