ปัญหาของบริษัท ขนาดเล็กหรือบริษัท sme  ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพนักงานฝ่ายบุคคลบริษัทก็จะทำการ สัมภาษณ์และหาพนักงานด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีระบบระเบียบและไม่ค่อยมีพิธีรีตองในการค้นหาพนักงานเท่าไหร่ วิธีการในการสัมภาษณ์งานและการคัดเลือก ผู้สมัครของบริษัทเหล่านี้ก็คือค้นหาใบสมัคร และนัดมาสัมภาษณ์ โดยการส่งให้สัมภาษณ์ จัดทีมทำงานหรือ LINE Manager ต่างๆจากนั้นให้ทำแบบทดสอบให้ลองทำงาน และมีการสรุปเงินเดือนค่าจ้างตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยก็นัดให้พนักงานเริ่มต้นในการทำงานในทันทีการค้นหาและคัดเลือกผู้สมัครในรูปแบบนี้จึงทำให้บริษัท SME ต่างๆได้คนทำงานที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมากนัก แต่เราจะมีวิธีการอย่างไรในการคัดเลือกหรือหาพนักงานที่ทั้งเก่งและดีมาเป็นอัตรากำลังในการทำงานให้กับองค์กรซึ่งเราอาจจะใช้เทคนิคและวิธีการที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ซึ่งค่อนข้างเป็นวิธีการที่ได้ผลดังนี้

 

  • อย่าให้ความสำคัญกับทักษะการทำงานมากกว่าทัศนคติในการทำงานเพราะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าทักษาสอนกันได้แต่ทัศนคตินั้นสอนกันยาก  ถ้าหากเราได้คนที่มีทัศนคติไม่ดีในการทำงานรวมถึงทัศนคติในการดำเนินชีวิตไม่ค่อยจะเข้ารูปเข้ารอยนักเราก็อาจจะได้คนที่มีความคิดลบไม่มีพลังในการทำงานมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งแน่นอนว่าเราย่อมไม่อยากได้คนทำงานแบบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้คนที่มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต  นั่นหมายถึงว่าเขาคนนั้นย่อมจะมีทัศนคติที่ดีต่อทุกเรื่องรวมไปถึงการทำงานด้วยคนแบบนี้ อี๊จะทำให้อยู่ในองค์กรได้นานขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาในการทำงานหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนก็ตาม
  • เลือกคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  คนกลุ่มนี้จะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาชอบทำตัวเป็นแก้วเปล่าไม่มีน้ำใครบอกใครสอนอะไรมาก็รับหมดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่แล้วก็ทำเป็นเสมือนไม่รู้แล้วรับเอาความรู้ใหม่ๆเพราะเขาย่อมมองว่าอาจจะมีสิ่งที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่คนอื่นรู้ก็ได้  ดังนั้น คนแบบนี้จะเป็นคนที่คิดและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองรวมไปถึงพัฒนางานของตนเองอยู่เสมอ
  • การให้รางวัลให้ของขวัญในโอกาสสำคัญของพนักงานถือได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราให้คุณค่าให้ความสำคัญแม้กระทั่งวันเกิดก็มีของขวัญเป็นต้น

 

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถคัดเลือกได้ทั้งคนเก่งและคนดีมาทำงานในองค์กรและเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

 

Please follow and like us: