“งานขาย”เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่สร้างรายได้ให้องค์กร เป็นศาสตร์แห่งศิลป์โน้มน้าวผู้ชื้อให้เชื่อในสิ่งที่นักขายนำเสนอและซื้อสินค้าในที่สุด ปัจจุบัน ธุรกิจใช้เครื่องมือดิจิทัลในการหาลูกค้าใหม่ ในฐานะที่คุณคือนักขาย ผู้ทำหน้าที่โดยตรงในสายงานขาย  ต้องเรียนรู้รูปแบบการขายแบบใหม่ หากเราพิจารณาดีๆจะพบว่า ปัจจุบีนนักขายมีโอกาสที่จะเจอผู้ชื้อแบบตัวต่อตัวน้อยลง เพราะ“ดิจิทัล”ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อและการผูกสัมพันธ์กับผู้ซื้ออย่างสิ้นเชิง แล้ว ลูกค้า จะเลือกใช้สินค้าได้อย่างไร คำตอบคือ Digital Platform เข้ามามีบทบาทมาก นักซ๊อปยุคดิจิทัล ใช้เวลามากขึ้นบนโลกออนไลน์ ดังนั้นธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์งานขาย

คุณในฐานะนักขาย ต้องมองงานขายยุคใหม่ให้ออก การขายด้วยช่องทางเดิมๆ เช่น ทางโทรศัพท์, อีเมล์, พบหน้า อาจไม่ตอบโจทย์การขายสมัยใหม่   และในตลาดที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น งานขายจะต้องมีกิจกรรมการหาลูกค้าใหม่ ติดต่อลูกค้า เสนอราคา เจรจาต่อรอง ปิดการขาย จนถึงบริการลูกค้าหลังการขาย อย่างรวดเร็ว เพื่อการก้าวสู่การเป็น นักขายสายพันธุ์ดิจิทัล สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เบื้องต้น  คือ

  1. การแสวงหาลูกค้าใหม่ นักขายพันธุ์ใหม่ต้องสามารถหาได้จากสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook หรือ LinkedIn เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับนักธุรกิจ เป็นสิ่งที่นักขายพันธ์ุใหม่ต้องศึกษาและทดลองใช้ อาทิ การนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองได้ผ่าน LinkedIn  การใช้ Facebook เพื่อหาลูกค้าใหม่ การแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ก็สามารถสร้างโอกาสการขายใหม่ได้ เครื่องมือ Messenger สามารถใช้สนทนากับลูกค้าแบบตัวต่อตัวได้ดีเช่นกัน  การใช้ Google Drive เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บไฟล์และเอกสารการทำงานได้ ช่วยให้นักขายพันธ์ุใหม่ทำงานได้ทุกที่และยังสามารถแชร์ไฟล์กับทีมงานขายได้อีกด้วย
  2. การติดต่อลูกค้า นักขายพันธุ์ใหม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการสนทนาออนไลน์ได้ รวมทั้ง นักขายจะต้องเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เอง ทั้งสนทนา แลกเปลี่ยน แชร์ กับลูกค้า แล้วการขายของคุณจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. การปิดการขาย นักขายพันธุ์ใหม่ ต้องสามารถนำเสนอราคาด้วยแทบเล็ตแล้วให้ลูกค้าเซ็นยืนยันได้ทันที เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการขายปัจจุบันมีเครื่องมือบริหารการขายและเครื่องมือส่งเสริมงานขาย ให้เลือกหลากหลาย ในราคาที่ไม่สูงเช่น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารการขาย ถือเป็นแกนกลางของการใช้เครื่องมือดิจิทัลทั้งหมด นักขายจะต้องเก็บข้อมูลลูกค้า กิจกรรมการขาย ติดตามโอกาสขายและกิจกรรมในทุกขั้นตอนการขายด้วยระบบนี้ ดังนั้นอยากให้เริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วใช้เครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ ตามมา
Please follow and like us: