การสอบเข้ารับราชการนั้นยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้จะมีการเปิดสอบอยู่บ่อยครั้งแต่ก็น้อยคนที่จะประสบความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการ เพราะอัตราการรับเข้าบรรจุนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครงานราชการบางตำแหน่งอาจมีอัตรา 1:1000  เลยทีเดียว

ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้ารับราชการจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้เลยสำหรับผู้ที่มีใจรับในการอยากทำงานเพื่อส่วนรวม  ผู้มีประสบการณในการสอบและประสบความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการมีข้อแนะนำดีๆมาฝากกัน งาน การไฟฟ้า หวังว่าจะทำให้หลายคนที่กำลังจะสอบนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

 

  1. ควรรีบไปสมัครสอบหากสมัครสอบได้ในวันแรกที่เปิดรับสมัครงานจะดีมาก เพราะเวลาในการสมัครที่ต่างกันก็อาจทำให้คุณพลาดการได้งาน เนื่องจากการสมัครสอบมีส่วนสำคัญมาก เพราะหากสอบได้แล้วลำดับในการเรียกบรรจุจะเรียกจากผู้มีคะแนนมากกว่า แต่เมื่อมีผู้มีคะแนนเท่ากันจะเรียงจากผู้ที่สมัครก่อน
  2. การเตรียมตัวสอบ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบแข่งขัน เบื้องต้นมักมีหนังสือตำรา เกี่ยวกับการสอบแข่งขันมากกมายออกมาวางขาย ซึ่งเป็นการประมวลข้อสอบเก่าและแนวโน้มของสอบ ในช่วง 2 เดือนก่อนสอบควรที่จะมีการเตรียมตัว โดยต้องเตรียมให้พร้อมทั้งในส่วนของข้อสอบทั่วไป การทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เราสมัครสอบ  ผู้เตรียมตัวสอบอาจจะเริ่มจากการอ่านหนังสือแบบกว้างไม่เน้นจุดสำคัญไปก่อนแต่เมื่อเหลือเวลา 1 เดือนก่อนสอบควรที่จะเจาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้มีความแม่นยำในการทำสอบมากขึ้น
  3. ศึกาข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงานราชการก็มีความสำคัญ ควรทำความเข้าใจศึกษาให้ละเอียด เช่น ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์  ฯลฯ
  4. ซ้อมทำข้อสอบให้ทันเวลา ทำด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบที่ประหยัดเวลาและเป็นทางลัดในการหาคำตอบ จะทำได้ต้องฝึกฝนบ่อยๆ ทดลองทำข้อสอบย้อนหลังให้มาก ผู้สมัครงานควรติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันในรอบ 1 เดือน ให้เข้าใจ และ รวบรวมเรื่องที่น่าสนใจในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามาทำความเข้าใจเพราะส่วยใหญ่จะปรากฏเป็นคำถามในข้อสอบ
  5. หากต้องเดาก็ต้องเดาอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามเลือกข้อที่เป็นไปไม่ได้ออกอย่างน้อย 1 ข้อ จะช่วยได้มากขึ้น หากทำข้อสอบแล้วเหลือกที่หาคำตอบไม่ได้ราว 10 ข้อ ควรเลือกคำตอบเดียวกันทั้งหมด มากกว่าการเลือกคำตอบแบบกระจาย เช่น เลือกข้อ ค ทั้งหมด
  6. ควรเหลือเวลาอย่างน้อย 5 นาที ในการตรวจสอบกระดาษคำตอบ โดยพิจารณาการฝนรหัสประจำตัวการเขียนชื่อ การทำข้อสอบว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนส่งกระดาษคำตอบ

 

Please follow and like us: