รูปแบบการหางาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีมากมายหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทางให้เราได้เลือกใช้ ซึ่งรูปแบบต่างๆ ก็สามารถ ทำให้ผู้ที่กำลังมองหางานประจำ หรือหาอาชีพต่างๆประสบความสำเร็จ และได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการหางาน ผ่านเว็บไซต์ต่างๆหรือการฝากประวัติไว้กับบริษัทจัดหางานรวมไปถึง การใช้ช่องทาง ตรง ในการสมัครงานนั่นก็คือติดต่อไปยังบริษัทที่เราสนใจโดยตรง ช่องทางต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงเป็นช่องทางในการหางานทำสำหรับคนส่วนใหญ่จึงได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ และแน่นอนว่าเราก็ยังคงใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้ในการหางานไปอีกเรื่อยๆ

แต่ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆทางด้านการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นรูปแบบของการหางาน จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจากเมื่อก่อนที่เราใช้ช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น  แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการหางานผ่าน Social Media ต่างๆในว่าจะเป็น Facebook  Instagram  ซึ่ง 2 Application นี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งหางานยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่

รู้จักการ หางาน ผ่านโซเชียลออนไลน์

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประกาศรับสมัครงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทต่างๆอีกด้วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนี้คือ งานหายากมากขึ้นค้นหางานทำก็ต้องขวนขวายมากยิ่งขึ้น  แต่ในส่วนของทางบริษัทเอง ก็มองว่าในปัจจุบันนี้หาคนทำงานค่อนข้างยาก ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลนี้ถ้าหากจะพิจารณาให้ดีแล้วบริษัทก็ยังคงมีความต้องการพนักงานและคนทำงานก็ยังมีความต้องการที่จะสมัครงาน

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือบริษัทอาจจะหาคนแล้วไม่ได้คนตรงตามสเปคคนที่หางาน ก็ยังไม่ชอบใจงานที่ตัวเองไปสมัคร ก็เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่คลิกกันเท่านั้นเองซึ่งเกิดเป็นกรณีค้นหางานก็หายากงานหาคนก็หายากดังนั้นการใช้ช่องทางการหางาน หรือหาคนผ่านโลกโซเชียลออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทั้งสองฝ่าย

การใช้ช่องทางนี้ก็นับว่า เป็นช่องทางที่มีความทันสมัยสะดวกและรวดเร็วที่สำคัญคือ ไม่ต้องเปลือง ค่าจ้างในการประกาศสมัครหางาน และในส่วนของบริษัทที่กำลังหาคนทำงาน ก็ยังจะได้คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักญาติหรือเพื่อนร่วมไปถึงเพื่อนของเพื่อนที่อาจจะแนะนำบอกต่อกันมาก็เป็นได้ และในส่วนของคนที่หางานก็เช่นกัน เราอาจจะได้งานจากคนที่เรารู้จัก ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ตัวเองเช่นกัน

การใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์จึงไม่ใช่เพียงแค่การเล่นไลน์ ลงรูปผ่าน Facebook และ Instagram  แต่การใช้ Application ต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราเรียนรู้และรู้จักที่จะใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่เช่นกัน

 

Please follow and like us: